۱۷ قرارداد طرح کلان ملی فناوری در ۷ استان منعقد شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از معاونت علمی و فناوری، طرح‌ هایی که با عنوان طرح ‌های کلان ملی فناوری از سوی معاونت علمی و فناوری حمایت می ‌شوند، طرح‌ هایی فناورانه و دانش‌ بنیان، با قابلیت تجاری ‌سازی هستند.

اجرای این طرح های دانش بنیان نیازمند مشارکت گسترده بازیگران مختلف است و به نیازهای اساسی و راهبردی کشور پاسخ می‌گوید. حمایت از این طرح‌ ها، با توجه به آثار آنها در تولید، خودکفایی و اشتغال‌ زایی یکی از ابزارهای مهم در تحقق اقتصاد دانش ‌بنیان به شمار می‌ رود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد فرادستگاهی، به منظور اجرای طرح‌ های کلان ملی، وزارتخانه‌ ها، سازمان ‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی را هماهنگ کرده و پیشبرد مالی آنها را با استفاده از بودجه معاونت و نهادهای ذیربط فراهم می کند.

بر اساس این گزارش، مرکز طرح های کلان ملی فناوری در سه ماه اخیر، قرارداد ۱۷ طرح جدید در ۷ استان را با اعتبار کل ۲۵۶.۴ میلیارد تومان منعقد شده است که از این مبلغ، ۵۱ درصد سهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ۴۹ درصد سهم سایر دستگاه ها است.

از جمله این طرح ها می توان به سامانه هوشمند پایش مستمر شبکه های توزیع آب، کیت های تشخیصی بر پایه کمی موادپرتوزا (لومینسنس)، طراحی و ساخت سامانه تشخیص جبهه موج رصدخانه ملی ایران و دستگاه شتابدهنده الکترواستاتیک اشاره کرد.

در حال حاضر ۱۶۳ طرح جاری و فعال با اعتبار کل ۱۴۹۱ میلیارد تومان در مرکز طرح های کلان ملی فناوری در حال اجرا است.

تعیین اولویت های توسعه فناوری در حوزه های ۲۵ گانه به منظور رفع نیازهای اساسی کشور، یکی دیگر از اقدامات این مرکزی در ۱۰۰ روز اخیر به حساب می آید.

این مرکز در این مدت، سه نمایشگاه فناوری های حاصله حوزه توانبخشی، نمایشگاه فناوری های حاصله حوزه محیط زیست و نمایشگاه فناوری های حاصله حوزه نفت و گاز را برگزار کرده است.

دریافت پلاک برای نخستین موتورسیکلت چهارچرخ برقی تمام ایرانی یوز نیز از دیگر اقداماتی است که مرکز طرح های کلان ملی فناوری طی ۱۰۰ روز اخیر به انجام رسانده است.

۱۷ قرارداد طرح کلان ملی فناوری در ۷ استان منعقد شد