توضیحات روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی در مورد اتمام همکاری «محمد فاضلی» با این دانشگاه

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی در پی درج مطالبی در خصوص «اتمام همکاری محمد فاضلی با دانشگاه شهید بهشتی»، توضیحاتی را ارائه داد:

به اطلاع می‌رساند، براساس آیین‌نامه‌های جذب و ضوابط جاری تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، عضو هیأت علمی پیمانی موظف است در یک بازه زمانی مشخص، شرایط تمدید فعالیت خود را از منظر عمومی، آموزشی و پژوهشی فراهم کند؛ در صورتی‌که عضو در پایان دوره پیمانی، امتیازات قانونی ادامه خدمت را کسب نکند، قرارداد همکاری ایشان با دانشگاه تمدید نخواهد شد.

موضوع قرارداد پیمانی آقای دکتر محمد فاضلی پس از طی مراحل اداری در جلسه هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ مطرح شد و به‌علت عدم انجام تکالیف مقرر در مواد ۲۱، ۲۲ و ۱۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، پرونده ایشان مورد تأیید هیأت قرار نگرفت.

این رأی قابل اعتراض در هیأت اجرایی جذب دانشگاه و متعاقبا در هیأت اجرایی جذب مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مآلاً در مراجع قضایی مربوطه است.


توضیحات روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی در مورد اتمام همکاری «محمد فاضلی» با این دانشگاه