فیلم اولی‌ها

خبرگزاری فارس :

 

این فیلم، بر رابطۀ ناظم یک مدرسه با دانش‌آموزان کلاس اول دبستان تمرکز کرده است. آقای ناظم، روزها پشت میزش می‌نشیند و به امور بچه‌ها رسیدگی می‌کند. بیشترین وقت او مصروف قضاوت میان بچه‌هایی می‌شود که باهم نزاع کرده‌اند و در درجۀ بعد، بررسی و تنبیه انضباطی دانش‌آموزانی که با تأخیر به مدرسه رسیده‌اند. فیلمساز توانسته است تصاویر خوبی از بچه‌ها ضبط کند؛ بدون اینکه کسی را آزرده کند یا روایت مستندگونۀ فیلم به هم بخورد.

 

این فیلم، گاهی ماجرای بچه‌ها را در بیرون از کلاس دنبال می‌کند که آیا به دنبال آن کاری که با ناظم مطرح کرده‌اند می‌روند یا نه، بچۀ افلیجی که باید برای تعمیر کفش خود از مدرسه خارج ‌شود، یا دانش‌آموزی که کلاهی را پیدا کرده و ناظم می‌گوید آن را در قسمت اشیای پیداشده بگذار یا بچه‌ای که از کلاس اخراج شده و در راهروها گشت‌ وگذار دارد.

 

 

یکی از نقاط قوت این فیلم، ظرافت، نازک‌دلی و شیرین‌زبانی بچه‌های هفت ساله است که مخاطب را جذب می‌کند.

 


فیلم اولی‌ها