اهدای خون توسط ۴۴ هزار و ۴۶۲ نفر برای اولین بار در تهران

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – مدیر کل انتقال خون استان تهران گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ۳۳۹ هزار و ۵۲۴ نفر به مراکز انتقال خون استان تهران مراجعه و از این تعداد، ۲۷۴ هزار و ۷۶۵ نفر خون اهدا کرده اند. از میان اهدا کنندگان خون ۲۶۴ هزار و ۸۸ نفر مرد و ۱۰ هزار و ۶۷۷ نفر خانم بوده اند. ۱۳۷ هزار و ۷۹۱ نفر از اهداکنندگان هم جزء افرادی هستند که مستمر خون اهدا می کنند.

بنا بر آمار رسمی خلاف بسیاری از کشور‌های توسعه یافته جهان که شاخص اهدای خون بانوان با مردان برابر یا نزدیک است؛ در ایران این شاخص بسیار پایین است. در استان تهران کمی بیش از ۴ درصد از سهم اهدای خون به بانوان اختصاص دارد.

مهدی زاده گفت: در فصل زمستان با کاهش مراجعه به مراکز انتقال خون مواجه هستیم. از مردم خیر تقاضا می کنم که بیماران و نیازمندان را فراموش نکنند.

با انجام واکسیناسیون کرونا میزان عمل‌های جراحی و نیاز به خون و فرآورده‌های خونی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی افزایش پیدا کرده است.

اهدای خون توسط ۴۴ هزار و ۴۶۲ نفر برای اولین بار در تهران