توجه به اشتغال، حرفه‌آموزی و بهداشت مددجویان مهم‌ترین دغدغه مدیران سازمان زندان‌ها است

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، سیدحشمت اله حیات الغیب در جلسه تکریم و معارفه معاون اداری مالی زندان‌های استان تهران با اشاره گستردگی، پایتخت بودن و جمعیت کیفری استان بیان کرد: خرد و تعقل، اخلاق و قانونمداری سه رکن اصلی مدیریت است و با توجه به نوع خدمت در سنگر اصلاح و تربیت، بایستی سرلوحه خدمات ما باشد.

مدیرکل زندان‌های استان تهران گفت: خدمت در سنگر اصلاح و تربیت، توفیقی الهی است که نصبب ما شده و باید از این فرصت برای ارتقای کیفیت برنامه‌های اصلاحی، تربیتی و امور رفاهی مددجویان استفاده کرده، مراقب باشیم حقی تضیبع و خدای ناکرده ستمی روا نشود.

وی خطاب به معاونین و نیز روسای حاضر در جلسه گفت: در راستای ارتقای نظام زندانبانی اسلامی، مهم‌ترین دغدغه یک مدیر موفق در سازمان زندان ها، توجه به امور اصلاحی و تربیتی، اشتغال و حرفه آموزی، بهداشت و درمان مددجویان است و بر این اساس، خرد و تعقل، اخلاق و قانونمداری سه رکن اصلی مدیریت است و با توجه به نوع خدمت در سنگر اصلاح و تربیت، بایستی سرلوحه خدمات ما باشد.

مدیرکل زندان‌های استان تهران ضمن تقدیر از تلاش‌ها و زحمات مهدی محمدی طی مدت تصدی معاونت اداری مالی زندان‌های استان تهران گفت: ایشان در دوران مدیریت ندامتگاه زنان نیز با تلاش شبانه روزی به همراه همکاران آن مرکز، ضمن تحولات اساسی در امر بازسازی و زیباسازی مجموعه، مورد تفقد رئیس قوه قضاییه دیگر مسئولان قرار گرفتند و ندامتگاهی در شان حقوق شهروندی برای زنان آسیب دیده اجتماعی که در چرخه جرم گرفتار شده بودند ایجاد کرد و در دوران تصدی معاونت اداری مالی نیز به امر رفاه مددجویان به ویژه دو گروه نوجوانان کانون اصلاح و تربیت و زنان و همچنین بازگشت سعادتمندانه به جامعه بیشتر توجه داشت.

وی با اشاره به تاکیدات و برنامه‌های تحولی سازمان زندان‌ها در دوره مدیریت جدید تصریح کرد: این استان با توجه به پایتخت بودن، گستردگی، مهاجر پذیر بودن و جمعیت کیفری متفاوت از استان‌های دیگر بوده، امور اداری و مالی آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید ضمن توجه به آموزش کارکنان این حوزه، دقت کافی در اختصاص بودجه‌های بهداشت، درمان و تغذیه زندانیان صورت گیرد تا هیچ کمبودی احساس نشود.

در پایان از سوی مدیر کل زندان‌های استان تهران، حکم معاونت اداری مالی به اصغر فتحی داده شد.

در این حکم آمده است: در راستای سیاست‌های موثر در افزایش بهره وری و تقویت نظم و انضباط اداری و مالی، نسبت به بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت حداکثری متولیان همه دست اندرکاران و اهتمام ویژه در پیشبرد اهداف سازمانی، انتظار می‌رود با تدوین برنامه‌های عملیاتی، نسبت به حفظ و صیانت از بیت المال و صرفه جویی بهینه با اعمال تدابیر معقول در هزینه‌های جاری در انجام وظایف محوله، با سرلوحه قرار دادن مبانی علمی و راهبردی در جذب منابع مورد نیاز، تامین معیشت و رفاه کارکنان و رعایت صرفه و صلاح نسبت به حفظ و بهره وری شایسته از بیت المال مسلمین سعی کافی و وافی بعمل آید.

همچنین مهدی محمدی نیز به سمت مشاور رییس سازمان زندان و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و مسئول پیگیری‌های ویژه منصوب شد.

توجه به اشتغال، حرفه‌آموزی و بهداشت مددجویان مهم‌ترین دغدغه مدیران سازمان زندان‌ها است