وزارت خارجه باید از موضوعات جناحی دور باشد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، خسرو رضا زاده سفیر پیشین ایران در نیجریه در نشستی که صبح روز دوشنبه از سوی بسیج استاتید برگزار  شد گفت: آنچه از کارشناسان مطرح سیاست خارجی استنباط می شود این است که منشوری از واقع گرایی و نو واقع گرایی تحت عنوان خردگرایی در جهان در حال نمود است. به عنوان مثال انچه در وین در مذاکرات هسته ای در حال اتفاق است بر اساس یه رویکرد جهانی دنبال می شود.

وی افزود نگاه دانشگاهیان به روابط خارجی و عملکرد دستگاه سیاست خارجی همچنان مورد توجه است و از این روست که قبل از انتخاب آقای امیرعبداللهیان ۲۷ دانشگاه در حوزه سیاست خارجی نامه می نویسند که وزیر امور خارجه باید چه ویژگی هایی داشته باشد و این یعنی اگر وزارت خارجه می خواهد پیشرفت داشته باشد باید با دانشگاه ها در ارتباط باشد. 
وی ادامه داد در بدنه کارشناسی وزارت خارجه و حتی شخص وزیر امور خارجه اندیشه های سیاسی مختلف وجود دارد. فهم و درک اندیشه سیاسی در سطح جهان یعنی تشخیص و فهم کاری که کشورهای دیگر در قبال ما دارند انجام می دهند بسیار مهم است. 
این دیپلمات پیشین کشورمان ادامه داد بسیار مهم است که سیستم سیاست خارجی کشور توسط اندیشکده ها و اتاق های فکر مختلف مورد بررسی و نقد قرار گیرند در غیر این صورت ان دستگاه پیشرفت نمی کند. 
این دیپلمات پیشین کشورمان گفت: موقعیت ایران در خاورمیانه در یک حالت بحرانی ژئوپلتیک قرار دارد از این رو کارشناسان وزارت امور خارجه نیز در حوزه دیپلماتیک باید درکی متناسب با این شرایط و تحولات سیاست خارجی داشته باشد.  

رضا زاده در ادامه گفت: متاسفانه دیدگاه ها و نظراتی از سوی برخی نمایندگان مجلس شنیده می شود مبنی بر این که سفارت خانه ها کارایی لازم را ندارند و باید به حای فعالیت سیاسی و دیپلماتیک به فعالیت اقتصادی بپردازند. فعال کردن رایزن های اقتصادی و بازرگانی و تجاری می تواند راهگشا باشد اما این دیدگاه که کلا سفات خانه ها به فعالیت اقتصادی بپردازند نشان می دهد که دوستان درک درستی از کار دیپلماتیک و هویت کاری سفارت خانه ها ندارند.
وزارت خارجه کارگزار اقتصادی نیست بلکه تسهیل کننده روابط تجاری و اقتصادی است. از سوی دیگر می توان گفت که سیاست خارجی ادامه دهنده سیاست داخلی است. اگر در اقتصاد با نهادهای مربوطه در داخل نتوان روابط خوبی داشت پیشرفت نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که چه تمایزی باید بین وزارت خارجه آقای رییسی با دولت آقای روحانی باشد؟ آیا در روند مدیریت وزارت خارجه انفعال نمی بینید؟ گفت: آقای امیرعبداللهیان به این مساله اشاره کرده است که باید در راستای دیدگاه و نظرات رییس دولت حرکت کنیم. گفتن اینکه الان در مدیریت وزارت خارجه انفعال می بینیم زود است اما امیدواریم در انتصابات یا تکیه بر مسایل مختلف در صحنه منطقه ای و بین الملل به تعادل رفتار شود و اینگونه نباشد که مثلا صرفا بر برجام تکیه شود.

وزارت خارجه باید از موضوعات جناحی دور باشد