تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، فریدون حسنوند درباره مباحث مطرح شده در رسانه‌ها درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده به خبرنگاران، گفت: تاکنون درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده در دولت و مجلس بحثی مطرح نشده و موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها گمانه‌زنی است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون بحثی درباره افزایش قیمت بنزین در کمیسیون انرژی مطرح نشده و افزایش قیمت در سال آینده کذب است.

https://dailybulletin.ir/21/12/2021/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98/