حضور قالیباف در جمع بسیجیان حافظ امنیت

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفته بسیج در جمع بسیجیان حافظ امنیت حاضر شد و به آنها خداقوت گفت.

https://scrapper.ir/24/11/2022/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa/