امیرعبداللهیان: درباره رقم‌زدن فصل نوینی از مناسبات با باکو توافق شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان امروز جمعه پس از بازگشت از سفر به جمهوری آذربایجان در پیامی که در صفحه شخصی خود در پیام رسان توئیتر منتشر کرد، نوشت: در سفر رسمی به باکو، بر فصل نوینی از مناسبات توافق شد. در دیدار صمیمانه با آقای الهام علی یف بخوبی نقشه راه روابط ترسیم شد.

وی افزود: رایزنی های مفید با همکارم آقای جیجون بایرامف و رییس مجلس داشتم. حضور در جمع گرم ایرانیان عزیر تکمیل کننده سفر بود. اولویت سیاست همسایگی در دستور کارست.

حسین امیر عبدالله وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه برای سفر یک روزه وارد باکو شد و در این سفر با الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان، صاحبه غفاراوا رییس مجلس ملی و نیز جیحون بایرام اف وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت و گو کرد.

امیرعبداللهیان: درباره رقم‌زدن فصل نوینی از مناسبات با باکو توافق شد