قرار گرفتن ۶۵ درصد خاک ایران در منطقه به شدت خشک و خشک

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا دکتر علی بیت اللهی امروز در وبینار مدیریت خطر فرونشست زمین، با تاکید بر اینکه برای چالش فرونشست زمین سازگاری با کم آبی رویکرد اشتباهی است، گفت: با فرونشست زمین در دشت مهیار اصفهان شکاف‌ها و ترک‌هایی ایجادشده که تا مسکن مهر حبیب آباد به پیش رفته ضمن آنکه راه آهن تهران-مشهد نیز دستخوش پدیده مخرب فرونشست شده است.

وی با بیان اینکه پدیده فرونشست تنها مختص ایران نیست، بلکه بسیاری از کشورهای دنیا با آن مواجه هستند، اظهار کرد: از دهه ۵۰ کسری آب زیر زمینی در دشت‌های ایران موجب بروز پدیده فرونشست زمین در ایران شده است که اولین محدوده در استان کرمان در دشت رفسنجان بوده است.

بیت اللهی با بیان اینکه به طور متوسط میزان بارندگی در ایران ۱.۳ متوسط جهانی و میزان تبخیر ۳ برابر متوسط جهانی است، گفت: ۳۵ درصد از مساحت ایران در منطقه به شدت خشک و ۳۰ درصد از مساحت کشور در منطقه خشک واقع شده است، ضمن آنکه ۲۰ درصد از مناطق کشور نیمه خشک توصیف می‌شود.

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه در ۲۳ حوضه آبریز از مجموع ۳۰ حوضه، برداشت بیش از حد آب زیر زمینی اتفاق می‌افتد، یادآور شد: از ۶۰۹ دشت ایران، ۲۹۷ دشت ممنوعه بحرانی، ۴۹۹ دشت با افت شدید سطح آب مواجه هستند.

وی با بیان اینکه از ۱۸ میلیون خاک در چرخه تولید حدود ۸ میلیون هکتار کشاورزی آبی و مابقی دیمی هستند، گفت: در حالی که برای به وجود آمدن یک لایه یک سانتی‌متری ۷۰۰ سال زمان لازم است، فرسایش خاک در کشور ۱۶ تا ۱۷ تن در هر هکتار در سال گزارش شده است.

بیت اللهی ادامه داد: بر اساس آمارهای جهانی از هر هکتار باغ پسته ۱۳ تن پسته به دست می‌آید، این میزان در ایران یک تن است که نشان از اقتصادی نبودن تولید پسته در کشور دارد.

قرار گرفتن ۶۵ درصد خاک ایران در منطقه به شدت خشک و خشک