استخراج ماده وراثتی نمونه‌های زیستی با کیت‌های ایرانی

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، پرویز شایان مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان انتقال سامانه‌های زیست مولکولی با بیان اینکه یکی از محصولات این واحد فناور، تولید مجموعه کیت‌های استخراج ماده وراثتی از انواع نمونه‌های زیستی است، گفت: سلول و بافته‌های انسانی، حیوانی، گیاهی، باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت، قارچ‌ها، و استخراج DNA از ژل آگارز برخی از نمونه‌های زیستی این کیت‌ها هستند.

سطح علمی ممتاز

روش کار این کیت‌ها بر پایه پیوند اختصاصی اسیدهای نوکلئیک به غشاء مخصوص داخل ستون‌های طراحی شده استوار است.

دانش فنی کیت‌های استخراج ماده وراثتی از مواد بیولوژیک بر پایه دست آوردهای ثبت اختراع شده در داخل کشور و کشور آلمان بوده و از سطح علمی ممتازی برخوردار هستند.

کیت تشخیص تفریقی هم‌زمان 12 گونه حیوانی

این شرکت دانش‌بنیان، کیت‌های دیگری از قبیل کیت تشخیص تفریقی هم‌زمان 12 گونه حیوانی در فرآورده‌های دامی را طراحی، اجرا، ثبت اختراع و تجاری سازی کرده است.

این کیت‌های تولیدی از لحاظ کمیت و کیفیت با نمونه‌های خارجی خود قابل‌رقابت بوده و نیز دارای قیمت پایین‌تر است. همچنین تولید این محصولات از انتقال ارز به خارج از کشور جلوگیری می‌کند.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پژوهشی انتقال سامانه‌های زیست مولکولی با اشاره به حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای امور مالیاتی و امکان استقرار در شهر تهران افزود: امیدوارم که این حمایت ها به تولید انبوه محصولات ایران‌ساخت در داخل کشور و بی نیازی از واردات منجر شود.

 


استخراج ماده وراثتی نمونه‌های زیستی با کیت‌های ایرانی