شیوع بالای مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بیماران سوختگی در ایران

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، با وجود این‌که در سال‌های اخیر، درمان اولیه بیماران سوختگی پیشرفت‌های زیادی داشته است؛ ولی با این وجود عفونت‌های ناشی از سوختگی به عنوان یک چالش بزرگ و یک نگرانی جدی باقی مانده‌ است. بیماران سوختگی، به دلیل شرایطی که دارند، بیشتر از سایر بیماران بستری‌شده در بیمارستان، در معرض عفونت‌های بیمارستانی قرار دارند و عفونت کنترل‌نشده، در قربانیان سوختگی، علت اصلی افزایش مرگ‌ومیر و میزان عوارض این بیماران است.

به دلیل این‌که عفونت‌ها نقش مهمی در موفقیت درمان و به ویژه درمان بیماران سوختگی دارند؛ کنترل عفونت در محیط‌های بیمارستانی به یک هدف مهم تبدیل شده است. بررسی‌های اخیر نشان داده که باکتری‌های گرم منفی مانند سودوموناس آئروژینوزا، اسینوباکتر بومانی، E.coli و گونه‌های کلبسیلا؛ شایع‌ترین عامل عفونت‌های بیمارستان‌های سوختگی هستند.

این باکتری‌ها ممکن است به دلایل مختلف، نسبت به داروهای آنتی‌بیوتیک مقاوم شوند و شیوع باکتری‌های مقاوم به داروهای مختلف، باعث می‌شود که درمان‌ها محدود شده و کارایی درمان‌ها کاهش یابد. به همین دلیل شیوع باکتری‌های مقاوم به درمان، یکی از نگرانی‌های مهم سلامت عمومی در جهان است.

با توجه به این‌که باکتری‌های گرم منفی مقاوم به دارو، یک نگرانی جدی در ایجاد عفونت در بیماران سوختگی هستند، پژوهشگران با انجام یک مطالعه مروری، شیوع عفونت‌های ناشی از این باکتری‌ها را در بیماران سوختگی بستری در ایران، بررسی کردند. در این مطالعه با بررسی پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی، مقالات مرتبط با این موضوع استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفتند.

بررسی ۱۰۷ مقاله در این مطالعه مروری نشان داد که در ایران مطالعات بی‌شماری بر روی عفونت‌های زخم سوختگی ناشی از باکتری سودوموناس آئروژینوزا و مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آن‌ها انجام شده است، ولی مطالعات جامعی بر روی باکتری‌های E. coli و سویه اسنیتوباکتر انجام نشده است.

یافته‌های این مطالعه حاکی از آن بود که مقاومت آنتی‌بیوتیکی بیماران سوختگی در ایران، در مقایسه با سایر کشورها به میزان قابل توجهی بالا است. از آن جایی که این مشکل باعث افزایش مرگ‌ومیر و عوارض ناشی از سوختگی می‌شود؛ برنامه ویژه‌ای برای کنترل عفونت، ضروری است. 

پژوهشگران این مطالعه بر اساس این نتایج می‌گویند که ضروری است، سیاست‌گذاری‌های لازم برای کنترل عفونت‌های بیمارستانی و جلوگیری از مقاومت دارویی اعمال شود و در این راستا باید اقداماتی مانند توجه به بهداشت دست، آموزش، اجرای برنامه‌ها، در دسترس بودن،  توسعه برنامه‌های نظارت بر عوامل ضدمیکروبی در مراکز سوختگی انجام شود.

در انجام این تحقیق، فاطمه جوانمرد، امیر امامیه، ندا پیربنیه، ماهرخ رجایی و عبدالخالق کشاورزی؛ پژوهشگران مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم و غلامرضا حاتم از مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با یکدیگر مشارکت داشتند.

یافته‌های این مطالعه به صورت مقاله علمی با عنوان «بررسی مقاومت چند دارویی در باکتری‌های گرم منفی شایع در بیماران سوختگی در ایران: مروری سیستماتیک و متاآنالیز» در مجله مقاومت ضد میکروبی جهانی (Journal of Global Antimicrobial Resistance) منتشر شده است. 

شیوع بالای مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بیماران سوختگی در ایران