طراحی دستگاه واقعیت مجازی برای جوندگان

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – محمدرضا ابوالقاسمی گفت: محققان پژوهشکده علوم همگرای دانشگاه تهران، موفق شده اند با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، دستگاه واقعیت مجازی برای جوندگان را جهت توسعه آزمایش‌های علوم اعصاب شناختی طراحی کنند و مورد آزمایش قرار دهند.

این دستگاه علاوه بر امکان افزودن روش‌های ثبت سلولی، پژوهشگر را در ثبت و کنترل بسیار دقیق شرایط و اتفاقات آزمایش‌های مربوط به علوم اعصاب شناختی یاری خواهد کرد. به طوری که پاسخ‌های رفتاری با دقت بسیار بالاتری می‌توانند ثبت و کنترل شوند.

یکی از اهداف علوم اعصاب شناختی، بررسی همبستگی داده‌های رفتاری و فعالیت سلول‌های رفتاری و عصبی موجودات است.

او گفت: انواع ماز‌های متعارف در تحقیقات حوزه‌های رفتاری و شناختی در این سامانه شبیه سازی شده و امکان تولید نقشه‌های دلخواه با نمایش نشانه‌های مختلف و تولید محرک‌ها در زمان قابل کنترل، توسط این سامانه نیز فراهم است. نتایج این تحقیقات در مجلات معتبر علمی نیز گزارش شده است. با ساخته شدن این دستگاه، این بستر تحقیقاتی با قیمت بسیار نازل و کیفیت مناسب در اختیار محققان کشور قرار گرفته است.

طراحی دستگاه واقعیت مجازی برای جوندگان