«از قانون طلایی رابطه: کشتن خودشیفته» منتشر شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، «از قانون طلایی رابطه: کشتن خودشیفته» عنوان کتابی از جی‌اچ سیمون است که نشر علم با ترجمه نیلوفر آقاابراهیمی اخیراً منتشر کرده است.

این‌کتاب که به حوزه مطالعاتی روانشناسی تعلق دارد، به موضوع خودشیفتگی در انواع رابطه‌های انسانی، شامل روابط خانوادگی، عاطفی و اجتماعی، می‌پردازد. عاطفه پدرانه و مادرانه، شرم سمی، خود حقیقی، خود دروغین، ذات انسان خودشیفته و خودشیفتگی، عطش عشق، سرمایه‌گذاری عاطفی، احساس گناه، اثرگذاری اسطوره‌ها، پشتیبان‌های حقیقی، مهارت‌ها و مرزها از جمله عنوان‌های فصل‌های این کتاب‌اند.

در پاراگراف آغازین این کتاب می‌خوانیم:

«این واقعیت که مشغول خواندن این کتابی یعنی چیزی دستگیرت می‌شود. شاید بیهودگی پیشامدی خاص آشکار شده و در نتیجه روزنی کوچک به روی تو گشوده شده است. روزنی در آنچه از آن مطمئن نیستی اما احساس‌اش کرده‌ای. این پیشامد زمانی اتفاق افتاده است که آدم مهمی در زندگی‌ات اندکی پایش را از گلیمش درازتر کرده است و تو بالاخره به خودت گفته‌ای: این طبیعی نیست. چرا این آشغال را تحمل می‌کنم؟»

این کتاب ۱۹۲ صفحه‌ای با ۵۵۰ نسخه و قیمت ۷۵ هزار تومان منتشر شده است.

«از قانون طلایی رابطه: کشتن خودشیفته» منتشر شد