ارزشمندترین رفتار نیروهای انقلاب مقابله با هرگونه قطبی‌سازی است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، عزت الله ضرغامی با انتشار فیلمی با عنوان «دوستان اصفهانی من» در صفحه توئیتر خود از سفر دو هفته پیش به اصفهان و دیدار و گفتگو با سه بانوی بازنشسته آموزش و پرورش نوشت: در میدان امام (نقش جهان )اصفهان با این ۳ بانوی محترم اصفهانی آشنا شدم. دوستی شان ۳۰ ساله است. به حال آنان غبطه خوردم و گفتم خیلی از دوستی های جدید ما پایداری و برکت ندارد، حرف هایمان ساده و صمیمانه بود.

وزیر میراث فرهنگی در ادامه پیام خود آورده: حرف‌های جدی سیاسی هم داشتیم ولی در فضایی پر از دوستی و تفاهم و درک متقابل. گمشده امروز ما همین چیزهاست. 

ضرغامی افزود: همه عضو یک خانواده ایم. مرزبندی با آحاد مردم هیچ نسبتی با اسلام امام خمینی (ره) ندارد، معتقدم ارزشمندترین رفتار نیروهای انقلاب در شرایط کنونی تقویت وحدت آحاد مردم و مقابله با هرگونه قطبی سازی است. 

https://dailybulletin.ir/24/12/2021/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7/