نامگذاری خیابانی به نام رضا داوری اردکانی در تهران

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، به پاس یک عمر تلاش علمی و فلسفی رضا داوری اردکانی، خیابانی در تهران به نام «دکتر رضا داوری اردکانی» فیلسوف برجسته معاصر و استاد ممتاز دانشگاه تهران نامگذاری شد.

این نامگذاری در سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای شهر تهران رسیده بود اما به تازگی اجرا و تابلوی آن نصب شد.

نامگذاری خیابانی به نام  رضا داوری اردکانی در تهران

خیابا داوری اردکانی واقع در منطقه ۶ تهران و در حد فاصل خیابان‌های شیراز جنوبی، شیخ بهایی، صادق آئینه وند، آقا علیخانی و ایرانشناسی قرار گرفته است.

نامگذاری خیابانی به نام رضا داوری اردکانی در تهران