بازیکن و باشگاه پرسپولیس برنده پرونده‌های مالی

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، جدیدترین آرای صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت به شرح زیر است:

* در پرونده شکایت «محمد ازحتی» از باشگاه پرسپولیس بابت مطالبه وجه سی هزار دلاری، این شکایت پس از بررسی پرونده مردود و غیرقابل رسیدگی اعلام شد.

* «وحید امانی» بابت مطالبه دو میلیارد و پانصد میلیون ریالی از باشگاه هوادار شکایت کرد که طبق رأی کمیته وضعیت بازیکنان این مبلغ و هزینه دادرسی باید از سوی باشگاه به شاکی پرداخت شود.

* در شکایت «محمدباقر صادقی» از باشگاه ذوب آهن جهت مطالبه یازده میلیارد و دویست میلیون ریالی، باشگاه ذوب آهن پس از بررسی پرونده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه به انضمام هزینه دادرسی محکوم شد.

* «محمدامین درویشی» از باشگاه گل ریحان البرز شکایتی را بابت مطالبه یک میلیارد و پانصد میلیون ریالی تقدیم کرد که طبق رأی صادره این مبلغ به انضمام هزینه دادرسی باید از سوی این باشگاه پرداخت شود.

* «مهدی یار احمدی» از باشگاه شهرداری بندر ماهشهر به دلیل مطالبه وجه چهارصد و پنجاه میلیون ریالی شکایت کرد که طبق رأی کمیته وضعیت بازیکنان این مبلغ و هزینه دادرسی از سوی باشگاه باید به یار احمدی پرداخت شود.

* باشگاه شهرداری بندر ماهشهر به دلیل شکایت میلاد رخشان عراقی در مطالبه چهارصد و نود میلیون ریالی، محکوم به پرداخت چهارصد و سی و پنج میلیون ریال و هزینه دادرسی در حق رخشان عراقی شد.

* باشگاه شهرداری آستارا به دلیل شکایت «احمد جمشیدیان» محکوم به پرداخت یک میلیارد ریال به انضمام هزینه دادرسی به جمشیدیان شد.
همچنین باشگاه شهرداری آستارا باید مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال و هزینه دادرسی را به خاطر شکایت سجاد بیگی به وی بپردازد.

* پیرو شکایت «وحید فاضلی علی آباد» از باشگاه شهر خودرو به دلیل مطالبه وجه یک میلیارد و یکصد و سی میلیون ریالی، این باشگاه به پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی محکوم شد.
همچنین «علی نعمتی» از باشگاه شهر خودرو بابت مطالبه دو میلیارد و هشتصد میلیون ریالی شکایت کرد که این شکایت از سوی کمیته وضعیت بازیکنان مردود تشخیص و قرار رد صادر شد.

* «مهران مرشدی زاده» از باشگاه شهریار ساری به دلیل مطالبه سیصد میلیون ریالی شکایت کرد که این باشگاه طبق رأی صادره محکوم به پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی شد.

* «علی اکبر رضایی» از باشگاه شهید قندی یزد بابت مطالبه یکصد و پنجاه میلیون ریالی شکایت کرد و این باشگاه به پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی محکوم شد.

* شکایت «روح اله نعمتی» از باشگاه شهرداری ماهشهر جهت مطالبه وجه پانصد و پنجاه میلیون ریالی، منجر به محکومیت این باشگاه به پرداخت یکصد و نود و دو میلیون ریال و هزینه دادرسی شد.

* باشگاه بازارهای روز کوثر اصفهان بابت شکایت محمدرضا رحمان نیا محکوم به پرداخت دویست و شصت و دو میلیون ریال و هزینه دادرسی شد.

بازیکن و باشگاه پرسپولیس برنده پرونده‌های مالی