داوران بین‌المللی کشتی در سال ۲۰۲۱ تنزل درجه نمی‌شوند

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، محمد مصلایی رئیس کمیسیون داوران کشتی کشور با تأیید این خبر گفت: اتحادیه جهانی کشتی تمامی داوران بین المللی را که نتوانستند در مسابقات شرکت کرده و کنترل شوند، کنترل شده حساب می‌شوند و تنزل درجه‌ای ندارند.

وی ادامه داد: در مورد داوران S۱ نیز، اتحادیه جهانی کشتی در پایان ماه ژانویه تصمیم گیری خواهد کرد.

داوران بین‌المللی کشتی در سال ۲۰۲۱ تنزل درجه نمی‌شوند