پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور بسته شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس نامه ارسالی از سوی فیفا به دلیل شکایت «حمزاوی اوکاچا» بازیکن الجزایری سابق باشگاه تراکتور، پنجره نقل و انتقالات این باشگاه بسته شد.

https://dailybulletin.ir/26/12/2021/%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af/