اجازه نمی‌دهیم لطمه‌ای به انتخابات کمیته ملی المپیک وارد شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی امروز چهارشنبه با حضور در محل فدراسیون نجات غریق و غواصی از این فدراسیون بازدید کرد.

وی در حاشیه بازدید از فدراسیون در رابطه با انتخابات پیش روی فدراسیون ها و تاثیری که بر انتخابات کمیته ملی المپیک خواهد داشت، توضیح داد.

سجادی با بیان اینکه شرط برگزاری انتخابات فدراسیون ها تایید صلاحیت کاندیداهای آنهاست، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی ما بر این اساس بوده که انتخابات فدراسیون ها سر موقع برگزار شود. البته که این موضوع نیازمند تایید صلاحیت کاندیداهاست. به محض اینکه صلاحیت کاندیداهای هر فدراسیونی به دستمان برسد، انتخاباتش را برگزار می کنیم تا لطمه ای به انتخابات کمیته ملی المپیک وارد نشود.

وزیر ورزش تاکید کرد: به هر حال باید به فکر اعضای مجمع کمیته ملی المپیک و رسمیت پیدا کردن آن مجمع هم باشیم. تعیین صلاحیت یکی از شروط برگزاری انتخابات است و هر فدراسیونی که در موعد خود تایید صلاحیت ها را انجام داده باشد و گزارش آن به موقع به دست ما برسد طبق برنامه انتخاباتش انجام می شود تا لطمه ای به انتخابات کمیته المپیک وارد نشود. باید به فکر تعداد حاضر در مجمع کمیته المپیک باشیم تا آنجا نیز به رسمیت برسد. اما از طرفی باید صلاحیت کاندیداها به دستمان برسد تا انتخابات فدراسیون ها را به موقع برگزار کنیم.

اجازه نمی‌دهیم لطمه‌ای به انتخابات کمیته ملی المپیک وارد شود